ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot


E-mail
กศน.สายไหม
บ้านเกษตรพอเพียง
ศูนย์ฝึกและพัฒนาวัดญาณสังวร


ศูนย์ กศน.เขตมีนบุรี ยินดีต้อนรับ

    รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการประเมินการศึกษานอกระบบระดับชาติ  ด้วยระบบ E-Exam

วันที่ 18 กันยายน 2557

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

        ระดับประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

      ม.ปลาย

     (1). ประกาศ กศน.เขตมีนบุรี แจ้งนักศึกษาเรื่อง ปฏิทินการสอบ/การปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 

     

      (2). งานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งข่าวสารดังต่อไปนี้

          1.ประกาศผลสอบของ กศน.ในวันที่ 10 กันยายน 2557

        2. ผู้ที่สอบผ่านภาคทฤษฎี ให้ส่งแฟ้ม  ณ กศน.เขตมีนบุรี ภายในวันที่ 11 กันยายน 2557 (ในวันและเวลาราชการ)

        3. กำหนดสอบภาคประสบการณ์ (สัมภาษณ์) ระหว่างวันที่ 13-15  กันยายน 2557 (ตารางสอบจะแจ้งให้ในวันที่ 11 กันยายน 2557)

        4. ผู้ที่สอบผ่านภาคทฤษฎีและภาคประสบการณ์ ทั้ง 9 รายวิชา จะเข้ารับการสัมมนาฯ  ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2557

       

         

 

     สังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาส พลาดโอกาส โดยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม  วิธีเรียนแบบทางไกล การประเมินเทียบระดับการศึกษา และการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

More...


วันที่ 29/07/2014   10:07:56

 วันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2557  กศน.เขตมีนบุรี นำโดย ท่านผอ.นิตยา  เจริญสุข  นำคณะครูและนักศึกษารวม 13 คน เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือกศน.ครั้งที่ 2  ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

More...


วันที่ 09/06/2014   10:30:54

นางนิตยา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ กศน.เขตมีนบุรี มอบหมายให้นางสาวจินตนา  อยู่สินธุ์        ครู ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู โดยมีนักศึกษา กศน.เขตมีนบุรี พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประมาณ 800 คน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนวัดบางเพ็งใต้

More...


วันที่ 12/05/2014   13:51:27

วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.00 -16.00 น. กศน.เขตมีนบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และตรวจสุขภาพนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 1,200 คน ณ ศรช.วัดบางเพ็งใต้ และ ศรช.วัดบำเพ็ญเหนือ

More...

ร่วมกิจกรรมสุดยอด กศน.ครั้งที่ 2

วันที่ 12/05/2014   13:18:49

วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 กศน.เขตมีนบุรี พานักศึกษาและทหารกองประจำการ เข้าร่วม

กิจกรรม สุดยอดกศน. ครั้งที่ 2 ณ ฮอลล์ ชั้น 3  ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์

More...


วันที่ 18/03/2014   11:04:06

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557  คณะครู กศน.เขตมีนบุรี ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการกศน.นิตยา เจริญสุข ด้วยความยินดียิ่ง

More...

ข่าววันที่ 15 สิงหาคม 2556icon

วันที่ 22/08/2013   16:05:54

วันทีี 15 สิงหาคม 2556  คณะครู กศน.เขตมีนบุรี  ยินดีต้อนรับ นางสาววิมลรัตน์  ภูริคุปต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตมีนบุรีคนใหม่  และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ ท่านผอ.คือ  089 9263 615

 

 

More...


วันที่ 29/10/2012   21:57:43

Register Non-Formal Education English Program.Thai property is present have 16 years old. since now.

รับสมัครนักศึกษาเรียนภาคภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง โดยมีครูไทยเป็นผู้ประสานงาน สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาคเรียนละ 6,000 บาท เท่านั้น

More...


วันที่ 01/10/2013   09:29:04

รับสมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ เว้นวันที่ 23 ตุลาคม 2556(วันปิยมหาราช)

หลักฐานการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วนดังนี้
           1. ใบสมัครเป็นนักศึกษา
           2. รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 4 รูป หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำและไม่สวมหมวก  สวมเสื้อสีขาวมีปกหรือชุดสุภาพ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยไม่ใช้รูปถ่ายประเภทโพลาลอยด์)  เพื่อใช้ติดใบสมัคร 1 รูป ติดบัตรประจำตัว 1 รูป ติดสมุดประจำตัวนักศึกษา 1 รูป และสำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นอีก  1 รูป 
           3.  สำเนาทะเบียนบ้านตนเองที่มีชื่อบิดา มารดา พร้อมฉบับจริงไปแสดง
           4.  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ เช่น ประกาศนียบัตร  ระเบียนแสดงผลการเรียน  พร้อมฉบับจริงไปแสดง
           5.  สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  พร้อมฉบับจริงไปแสดง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส  ใบหย่า ฯลฯ

More...


กระดานถาม-ตอบ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปักหมุดวัดบางเพ็งใต้ 12011-08-107472 / 113
dot
กระทู้ปักหมุดวัดบางเพ็งใต้ 22011-05-302137 / 23
dot
กระทู้ปักหมุดวัดบางเพ็งใต้ 32010-11-1213089 / 196
dot
กระทู้ปักหมุดวัดบางเพ็งใต้ 4  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-11-081221 / 8
dot
กระทู้ปักหมุดวัดบำเพ็ญเหนือ 1  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-11-081214 / 5
dot
กระทู้ปักหมุดวัดบำเพ็ญเหนือ 2  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-11-081002 / 0
dot
กระทู้ปักหมุดวัดบำเพ็ญเหนือ 3  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-11-081069 / 2
dot
กระทู้ปักหมุดอิดซ์ฮาร์ด 12012-07-251188 / 2
dot
กระทู้ปักหมุดอิดซ์ฮาร์ดพัฒนา2011-05-031957 / 20
dot
กระทู้ปักหมุดเจริญพัฒนา 12011-11-297018 / 140
dot
กระทู้ปักหมุดทหารกองประจำการ นศ.ทางไกล  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-11-081181 / 15
dot
กระทู้ปักหมุดรามอินทราเนรมิต2011-11-251844 / 10
dot
กระทู้ปักหมุดประเมินเทียบระดับการศึกษา2010-11-1213539 / 137
dot
กระทู้ปกติวันที่เรียน2014-07-3180 / 0
dot
กระทู้ปกติรบกวนสอบถามค่ะจะเปิดรับสมัครอีกครั้งวันที่เท่าไหร่...2014-06-18189 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
ส่องโลกมุมมองการศึกษาจากสื่อมวลชล
คู่มือนักศึกษา พุทธศักราช 2555
  2012-09-21
More...
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  2012-09-21
More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตมีนบุรี
ที่อยู่ :  64/12-13 ซ.สีหบุรานุกิจ3 : แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ :10510
เบอร์โทร :  0-2517-6774 , 0-2517-0655     มือถือ :  -
อีเมล : minburi@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : http://www.korsornorminburi.com