ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot


E-mail
กศน.สายไหม
บ้านเกษตรพอเพียง
ศูนย์ฝึกและพัฒนาวัดญาณสังวร


ศูนย์ กศน.เขตมีนบุรี ยินดีต้อนรับ

    ประกาศ กศน.เขตมีนบุรี แจ้งนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเทียบระดับการศึกษาให้มาลงทะเบียนซ่อมภายในวันที่ 23 กรกฏาคม 2557และสำหรับนักศึกษาที่ผ่านให้มาส่งแฟ้มภายในวันที่ 23  กรกฎาคม 2557

     ตารางการทดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557  ของ สทศ. และ กศน.  ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  เขตมีนบุรี กทม.  (วันที่ประกาศ 7/7/2557)

 

         

สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านให้มาลงทะเบียนซ่อมภายในวันที่ 23 กรกฏาคม 2557

 

 

 

 

       กศน.เขต มีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 1 -30 เมษายน 2557 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เอกสารการสมัครเรียน
1.วุฒิตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ตนเอง 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา/มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
4.ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
5.รูปถ่ายเสื้อเชิ๊ตสีขาว ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ใบ
6.หากผู้สมัครที่ยังไม่จบ ม.3 อายุต่ำกว่า 16 ปี ให้ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้สมัครเรียนอยู่ในเขตพื่นที่นั้นๆ เพื่อนำเอกสารอนุญาตให้เรียนมายื่นพร้อมสมัครเรียน
สงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กศน.เขตมีนบุรี 02 517 6774
 

ประชาสัมพันธ์ กศน.เขตมีนบุรี กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการ/ปัจฉิมนิเทศผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ถนนราชวิถี ซอย 5 แขวงพญาไท กทม. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02 517 677 4 ต่อ 114 และ115

 

กศน.เขต มีนบุรี เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับสูงสุดครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 1 -30 เมษายน 2557 (เว้นวันหยุดราชการ)
เอกสารการสมัครเรียน
1.วุฒิอย่างต่ำป.6 ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ตนเอง 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา/มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
4.ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
5.รูปถ่ายเสื้อเชิ๊ตสีขาว ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ใบ
6.ใบรับรองการทำงานในเขตพี้นที่ มีนบุรีหรือคันนายาว ระยะการทำงาน ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
  สงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กศน.เขตมีนบุรี 02 517 6774 ต่อ 114  115

ข่าวด่วน กศน.เขตมีนบุรี ประกาศสถานที่สอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 8-9 มีนาคม 2557 หากสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ 02 517 6774 ตามวันและเวลาราชการ   ขอให้นักศึกษากศน.เขตมีนบุรีทุกคน โปรดเตรียมตัวในการสอบ เช่นการแต่งกาย อุปกรณ์การสอบ ถึงห้องสอบก่อนเวลา 30 นาที และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบการสอบ และการใช้สถานที่สอบ กรุณาคลิกสถานทีสอบและตารางสอบExam 2Y57 NFE min.pdf

 

กศน.เขตมีนบุรี ประกาศผลสอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556  กรุณาคลิกExam 2Y56.pdf หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่องานประเมินเทียบระดับ ณ กศน.เขตมีนบุรี ได้ที่        02 - 5176774  ต่อ 114 และ 115

     

 

 

         

 

     สังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาส พลาดโอกาส โดยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม  วิธีเรียนแบบทางไกล การประเมินเทียบระดับการศึกษา และการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

More...


วันที่ 09/06/2014   10:30:54

นางนิตยา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ กศน.เขตมีนบุรี มอบหมายให้นางสาวจินตนา  อยู่สินธุ์        ครู ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู โดยมีนักศึกษา กศน.เขตมีนบุรี พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประมาณ 800 คน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนวัดบางเพ็งใต้

More...


วันที่ 12/05/2014   13:51:27

วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.00 -16.00 น. กศน.เขตมีนบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และตรวจสุขภาพนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 1,200 คน ณ ศรช.วัดบางเพ็งใต้ และ ศรช.วัดบำเพ็ญเหนือ

More...

ร่วมกิจกรรมสุดยอด กศน.ครั้งที่ 2

วันที่ 12/05/2014   13:18:49

วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 กศน.เขตมีนบุรี พานักศึกษาและทหารกองประจำการ เข้าร่วม

กิจกรรม สุดยอดกศน. ครั้งที่ 2 ณ ฮอลล์ ชั้น 3  ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์

More...

กีฬาสี 57

วันที่ 19/02/2014   15:05:42

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.เขตมีนบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ประสานใจสามัคคี กศน.เขตมีนบุรี ครั้งที่ 4 โดยมีท่านสก.วิรัตน์ มีนชัยนันท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี   และผอ.วิมลรัตน์   ภูริคุปต์ ผอ.กศน.เขตมีนบุรี เป็นประธานจัดงานกีฬาสี ในกิจกรรมครั้งนี้ มีกีฬา ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล แชร์บอล ตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน พร้อมมีการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ โดยมีนักศึกษากศน.เขตมีนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 850 คน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี

 

More...


วันที่ 18/03/2014   11:04:06

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557  คณะครู กศน.เขตมีนบุรี ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการกศน.นิตยา เจริญสุข ด้วยความยินดียิ่ง

More...

ข่าววันที่ 15 สิงหาคม 2556icon

วันที่ 22/08/2013   16:05:54

วันทีี 15 สิงหาคม 2556  คณะครู กศน.เขตมีนบุรี  ยินดีต้อนรับ นางสาววิมลรัตน์  ภูริคุปต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตมีนบุรีคนใหม่  และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ ท่านผอ.คือ  089 9263 615

 

 

More...


วันที่ 29/10/2012   21:57:43

Register Non-Formal Education English Program.Thai property is present have 16 years old. since now.

รับสมัครนักศึกษาเรียนภาคภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง โดยมีครูไทยเป็นผู้ประสานงาน สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาคเรียนละ 6,000 บาท เท่านั้น

More...


วันที่ 01/10/2013   09:29:04

รับสมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ เว้นวันที่ 23 ตุลาคม 2556(วันปิยมหาราช)

หลักฐานการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วนดังนี้
           1. ใบสมัครเป็นนักศึกษา
           2. รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 4 รูป หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำและไม่สวมหมวก  สวมเสื้อสีขาวมีปกหรือชุดสุภาพ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยไม่ใช้รูปถ่ายประเภทโพลาลอยด์)  เพื่อใช้ติดใบสมัคร 1 รูป ติดบัตรประจำตัว 1 รูป ติดสมุดประจำตัวนักศึกษา 1 รูป และสำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นอีก  1 รูป 
           3.  สำเนาทะเบียนบ้านตนเองที่มีชื่อบิดา มารดา พร้อมฉบับจริงไปแสดง
           4.  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ เช่น ประกาศนียบัตร  ระเบียนแสดงผลการเรียน  พร้อมฉบับจริงไปแสดง
           5.  สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  พร้อมฉบับจริงไปแสดง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส  ใบหย่า ฯลฯ

More...


กระดานถาม-ตอบ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปักหมุดวัดบางเพ็งใต้ 12011-08-107048 / 113
dot
กระทู้ปักหมุดวัดบางเพ็งใต้ 22011-05-302037 / 23
dot
กระทู้ปักหมุดวัดบางเพ็งใต้ 32010-11-1212500 / 196
dot
กระทู้ปักหมุดวัดบางเพ็งใต้ 4  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-11-081136 / 8
dot
กระทู้ปักหมุดวัดบำเพ็ญเหนือ 1  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-11-081103 / 5
dot
กระทู้ปักหมุดวัดบำเพ็ญเหนือ 2  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-11-08930 / 0
dot
กระทู้ปักหมุดวัดบำเพ็ญเหนือ 3  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-11-08985 / 2
dot
กระทู้ปักหมุดอิดซ์ฮาร์ด 12012-07-251105 / 2
dot
กระทู้ปักหมุดอิดซ์ฮาร์ดพัฒนา2011-05-031850 / 20
dot
กระทู้ปักหมุดเจริญพัฒนา 12011-11-296624 / 140
dot
กระทู้ปักหมุดทหารกองประจำการ นศ.ทางไกล  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-11-081087 / 15
dot
กระทู้ปักหมุดรามอินทราเนรมิต2011-11-251740 / 10
dot
กระทู้ปักหมุดประเมินเทียบระดับการศึกษา2010-11-1212950 / 137
dot
กระทู้ปกติรบกวนสอบถามค่ะจะเปิดรับสมัครอีกครั้งวันที่เท่าไหร่...2014-06-1838 / 0
dot
กระทู้ปกติวันที่ 25 หยุดมั้ยครับ เหนปะกาศเคอฟิวอยากทราบว่าหย...2014-05-2459 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
ส่องโลกมุมมองการศึกษาจากสื่อมวลชล
คู่มือนักศึกษา พุทธศักราช 2555
  2012-09-21
More...
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  2012-09-21
More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตมีนบุรี
ที่อยู่ :  64/12-13 ซ.สีหบุรานุกิจ3 : แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ :10510
เบอร์โทร :  0-2517-6774 , 0-2517-0655     มือถือ :  -
อีเมล : minburi@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : http://www.korsornorminburi.com